Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

familie-systemen

Het systeem waarin we zijn opgegroeid, doorgaans ons gezin van herkomst, is verreweg het meest bepalend voor ons leven. Zonder dat we er erg in hebben, kijken we naar onszelf en de mensen om ons heen vanuit de normen, waarden en overtuigingen van onze ouders - of uit overtuigingen die we onszelf hebben aangeleerd in reactie daarop. De interactiepatronen van thuis zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat ze ons hele leven ons referentiekader blijven. We herhalen ze onbewust in systemen in ons volwassen leven, zoals ons eigen gezin of op ons werk. 

Using Format