Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

hoe werkt het?

In een korte toelichting schetst de inbrenger zijn vraag. Bij een opstelling in groepsverband, kiest hij of zij vervolgens representanten voor zichzelf en voor andere relevante leden van het systeem. Zij weten bij voorkeur niet of nauwelijks méér over het systeem (de familie, de organisatie, etcetera) dan wat de inbrenger van de vraag verteld heeft. Bij een individuele opstelling, kiest de vraagsteller poppetjes, vloerankers, of andere elementen om de verschillende leden van het systeem te vertegenwoordigen. Vervolgens stelt de vraagsteller de representanten op in de (fysieke of digitale) ruimte ten opzichte van elkaar, op een manier die overeenkomt met hoe hij degenen die zij vertegenwoordigen ervaart. De coach bevraagt de representanten of, bij een individuele opstelling, de vraagsteller, als deze zelf de plek van de verschillende representanten inneemt. Vervolgens nodigt zij hen uit om in beweging te komen. De opgestelde representanten blijken in staat om lichamelijk en emotioneel te voelen wat zich afspeelt in de personen/elementen die ze representeren. En zo ervaart de vraagsteller wat de andere leden van het systeem voelen als hij hun plek inneemt.


familieopstellingen en organisatieopstellingen bij Eivi

Familie- en organisatieopstellingen kunnen deel uitmaken van coachings- en begeleidingstrajecten, zowel in particulier en relatiecoaching als in teamcoaching. Daarnaast organiseren wij familie- en organisatieopstellingen op basis van open inschrijving, zowel in levende lijve als online. Heb je interesse? Hier zie je wanneer je aan een familie- of organisatieopstelling kunt deelnemen.


organisatieopstellingen

Hoe komt het dat mensen in de organisatie op elkaar reageren zoals ze reageren? Dat bepaalde patronen het functioneren van een team in de weg lijken te zitten en het maar niet lukt om deze te doorbreken? Organisatieopstellingen halen heel snel en effectief de essentie naar boven van die soort vragen, over interactiepatronen binnen een organisatie of team. Door veel ruimte te geven aan intuïtie en energetisch werken, krijg je als vraagsteller nieuwe inzichten die voorbij gaan aan (tè rationele) analyses, symptoombeschrijvingen en vaste denkpatronen. Deze inzichten kunnen betrekking hebben op een situatie waar je al langer tegenaan loopt, maar bijvoorbeeld ook op een thema dat tijdens "corona" is ontstaan. Datgene waar jij mee rondloopt blijkt vaak een patroon te hebben dat al langer bestaat en heel herkenbaar voor anderen.


Vraagstukken om door middel van een organisatieopstelling te verkennen zijn, bijvoorbeeld:

Wat maakt dat ik mijn ruimte niet goed kan innemen in dit MT?

Waarom is het verzuim in mijn team zo hoog?

Waarom werken teamleden / organisatie-onderdelen niet goed samen?

Waarom lopen projecten in mijn team vast?

Waarom verliezen nieuwe enthousiaste medewerkers zo snel hun energie?


familieopstellingen

Met familieopstellingen onderzoek je de dynamiek binnen je gezin van herkomst. Dit geeft vaak verrassend duidelijk inzicht in de manier waarop je ook jaren later en in een heel andere context reageert op familieleden, collega's, vrienden, of op lastige situaties. Dat geeft ruimte om belemmerende patronen te doorbreken. Voorwaarde is wel, dat je het verlangen hebt om op een dieper niveau naar jezelf te kijken.

Uitgangspunt voor een familieopstelling is een actuele vraag met betrekking tot je werk of je privé-leven. Voorbeelden zijn:

Je voelt je altijd verantwoordelijk voor iedereen. Hoe kan je hier anders mee leren omgaan?

Je bent altijd maar aan het zorgen voor anderen en vergeet jezelf. Hoe doorbreek je dat?

"Ik heb alles: een relatie, een baan, een gezin. Toch voel ik me niet gelukkig. Hoe komt dat?"

Je worstelt met terugkerende problemen, bijvoorbeeld in relaties met partners die niet goed voor je zijn of in aanvaringen op je werk.

Je wordt soms in beslag genomen door gevoelens die je niet kunt plaatsen, zoals angst, schuldgevoel, boosheid, onrust of verdriet. Waar komen die vandaan? 

"Wat houdt me tegen om mijn eigen leven vorm te geven?"

"Wat is er voor nodig om in mijn kracht te gaan staan?"

Using Format