Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Familieopstellingen

Het gezin van herkomst waarin we zijn opgegroeid is het meest bepalend in ons  leven. Een kind voelt en ervaart alles wat niet gezien mag worden bij haar ouders en voorouders. Bijvoorbeeld als er miskramen zijn geweest of trauma’s die te pijnlijk waren waardoor er niet meer over gesproken werd. Er kunnen ook familiegeheimen zijn zoals zaken die in de oorlog gebeurd zijn of er is vanwege  het geloof ooit een homoseksuele zoon uit het gezin verbannen en er is nooit meer over gesproken. Ook al speelde dit generaties terug een kind voelt het. Het kind voelt de behoefte van de ouders en gaat hier onbewust voor zorgen, ook  kan het kind zich identificeren met dat wat niet gezien mocht worden. Veelal  betekent dat dat het kind van haar kind plek afgaat niet meer op haar eigen vruchtbare  grond staat. Hiermee stopt de natuurlijke levensstroom en het kind moet het op eigen kracht doen. Er ontstaan allerlei patronen die doorspelen in het latere leven. Voorbeelden hiervan zijn; controle houden, alles moet perfect gaan,relaties  aangaan  die niet goed je zijn, het leven niet ten volle nemen, niet in je kracht staan, burn-out en depressies.

Met familieopstellingen onderzoek je dynamiek binnen jouw familiesysteem en wordt  zichtbaar wat de onderliggende patronen en mogelijke trauma en thema’s zijn. Met het zichtbaar maken van de onderstroom ontstaat er rust en krijgt de  vraaginbrenger de mogelijkheid om het patroon te doorbreken en weer contact te  maken met de natuurlijke levensstroom.

Hoe werkt het?

In een korte toelichting schetst de inbrenger zijn vraag. Bij een opstelling in groepsverband, worden vervolgens representanten gekozen voor zichzelf en voor andere relevante leden van het systeem. Zij weten bij voorkeur niet of nauwelijks méér over het familiesysteem dan wat de inbrenger van de vraag verteld heeft. Bij een individuele opstelling, kiest de vraagsteller poppetjes, vloerankers, of andere elementen om de verschillende leden van het systeem te vertegenwoordigen. Vervolgens stelt de vraagsteller de representanten op in de (fysieke of digitale) ruimte ten opzichte van elkaar, op een manier die overeenkomt met hoe hij degenen die zij vertegenwoordigen ervaart. De coach bevraagt de representanten of, bij een individuele opstelling, de vraagsteller, als deze zelf de plek van de verschillende representanten inneemt. Vervolgens nodigt zij hen uit om in beweging te komen. De opgestelde representanten blijken in staat om lichamelijk en emotioneel te voelen wat zich afspeelt in de personen/elementen die ze representeren. En zo ervaart de vraagsteller wat de andere leden van het systeem voelen als hij hun plek inneemt.

Familieopstellingen bij Eivi

Familieopstellingen kunnen deel uitmaken van coachings- en begeleidingstrajecten. Daarnaast organiseren wij maandelijks familieopstellingen op basis van open inschrijving. Heb je interesse? Klik hier voor de agenda

Uitgangspunt voor een familieopstelling is een actuele vraag met betrekking tot je werk of je privé-leven. Voorbeelden zijn:

  • Je voelt je altijd verantwoordelijk voor iedereen. Hoe kan je hier anders mee leren omgaan?
  • Je bent altijd maar aan het zorgen voor anderen en vergeet jezelf. Hoe doorbreek je dat?
  • "Ik heb alles: een relatie, een baan, een gezin. Toch voel ik me niet gelukkig. Hoe komt dat?"
  • Je worstelt met terugkerende problemen, bijvoorbeeld in relaties met partners die niet goed voor je zijn of in aanvaringen op je werk.
  • Je wordt soms in beslag genomen door gevoelens die je niet kunt plaatsen, zoals angst, schuldgevoel, boosheid, onrust of verdriet. Waar komen die vandaan? 
  • "Wat houdt me tegen om mijn eigen leven vorm te geven?"
  • "Wat is er voor nodig om in mijn kracht te gaan staan?"
Using Format