Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

EIVI bestaat sinds 2009, zij het aanvankelijk onder de naam Mirjam Visser Coaching. Dat werd EIVI toen Mirjam, de drijvende kracht van het bedrijf, en Paul van Eijk, haar geliefde sinds 1987, in 2018 ook relatie-coaching besloten aan te bieden. De naam EIVI is afgeleid van onze achternamen. We zijn er trots op, ook omdat het klinkt als ivy, het Engelse woord voor klimop. Deze plant maakt altijd nieuwe scheuten aan, laat onbruikbare takken vergaan en stopt nooit met groeien. Wat een mooi symbool voor wat wij doen! Relatie-coaching is inmiddels een klein maar dierbaar onderdeel van onze praktijk. De nadruk van eivi coacht ligt bij Mirjam die individuele coaching, adem werk, teamcoaching, familie-opstellingen en organisatie-opstellingen aanbiedt.

Mirjam Visser 

Wat als er geen falen bestaat? Jarenlang hard werken en een burn-out waren ervoor nodig voordat Mirjam (Vlaardingen, 1965) die vraag durfde te laten binnenkomen. Nog voor haar afstuderen aan de opleiding Personeel en Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam, werd zij HR-adviseur bij de gemeente Rotterdam. Ze was gedreven en vond haar werk leuk, maar was ook steeds bang om "door de mand te vallen." Ze schermde zich net zo lang af, totdat ze geen idee meer had wat ze zelf wilde of voelde.

Met de burn-out begon een intensief persoonlijk proces, waarin zij zich stapje voor stapje bevrijdde van allerlei beknellingen. Ze leerde mild, met relativeringsvermogen en humor naar zichzelf te kijken en zichzelf te laten zien. Zo werd ze een spiegel voor anderen en inspireerde haar persoonlijke ontwikkeling haar tot een professionele ontwikkeling tot coach. 

Mirjam begon met coachen in 2003 bij de gemeente Rotterdam en combineerde haar baan lange tijd met een zelfstandige coachingspraktijk. Ze weet zich met teams en personen die zij coacht te verbinden en achter de gordijntjes te kijken die mensen zo geneigd zijn op te houden. Door zich kwetsbaar op te stellen, geeft zij anderen het vertrouwen om eerlijk en open te zijn. Dan blijkt dat mensen meer kunnen zeggen dan zij dachten en dat er werkelijk geen falen bestaat. Dat lucht op en geeft mensen de ruimte om te durven zichzelf te zijn.

Van de vele coachingsvormen die zij zich eigen maakte, raakt systemisch werken - zoals met familie-opstellingen en organisatie-opstellingen - haar het meest. In de opleiding ontdekte Mirjam dat ze nooit helemaal losgekomen was van het motto waarmee haar vader zich naar zijn werk sleepte: "werk is niet leuk, maar je plicht om te doen." Het hielp haar om dat los te laten en zich de de vraag te stellen waartoe ze iedereen die zij coacht wil inspireren: "Wat als ik mijn leven ten volle durf te leven?" 

Haar antwoord kwam in 2020, toen zij het roer helemaal omgooide. Samen met Paul woont ze sindsdien in een huis bij te bos in het oosten van het land en richt ze zich volledig op coaching vanuit EIVI.

Mirjam Visser volgde onder andere de volgende coachingsopleidingen en trainingen:

- Bewust verbonden ademcoach (Adem en Bewustzijn Academie)

- De Tao van het opstellen (Instituut voor Systemisch Werk)

- Systeemdynamieken in organisaties bij het Bert Hellingerinstituut

- Online opstellen bij het Bert Hellingerinstituut

- TMA certificering

- Familie opstellingen bij Smara Opleidingen

- Systemisch coachen bij het UNLP

- Real drives certificering

- Lex Mulder en Berrie Collewijn

- Spelen  met voice dialogue in coaching

- Spelen met voice dialogue in groepen

- Voice dialogue in relaties

- Teamcoaching

- Voicedrama/psychodrama Judith Budde

- Voicedialogue bij Het Balkon

- NLP practitioner en master bij Smara Opleidingen

- Opleiding tot Certified Personal Coach bij de Associatie voor coaching;

- Sinds 2011 is zij NOLOC gecertificeerd.

Paul over Mirjam als coach:

"Mirjam creëert een veilige verbinding, raakt mensen met liefdevolle vragen die confronterend kunnen voelen, tot nadenken aanzetten en heldere inzichten laten ontstaan".

Paul van Eijk

Paul (Rotterdam, 1957) was het vierde kind in een gezin van tien kinderen, waarin hij goed zijn best moest doen om gezien te worden. Nog toen hij allang het huis uit was, was hij vaak nogal nadrukkelijk aanwezig, of trok hij trok hij zich juist totaal terug. Op zijn negenendertigste kwam de ommekeer. Hij werd ziek en realiseerde zich dat dat mede het gevolg was van hoe hij met zichzelf en zijn lichaam omging. Hij besloot Mirjam te volgen in haar persoonlijke en professionele ontdekkingstocht - een pijnlijk maar ook mooi proces om te leren herkennen en erkennen dat veel van wat hij aan de buitenwereld toeschreef uit hemzelf voortkomt. Nu leeft hij meer vanuit zijn hart en luistert beter naar zichzelf. "Ik weet nu dat als ik mezelf niet zie, hoor en voel zoals ik werkelijk ben, de buitenwereld mij inderdaad ook niet kan zien.”

Paul volgde onder andere de volgende opleidingen en trainingen:

-  Bewust verbonden ademcoach (Adem en Bewustzijn Academie)

- Raja Yoga docentenopleiding

- Transient Coach en Counseling (TCC) practitioner en master bij Smara Opleidingen

- NLP practitioner en master bij NTI/NLP

- Mediation bij de Mobiele mediators

- Milieukunde (Hogeschool Rotterdam en Omstreken)

Paul is coach naast zijn baan als projectleider bij de milieudienst Rijnmond. Hij is bezig met de meesteropleiding Raja Yoga. 

Mirjam over Paul als coach:

"Paul is een fantastische coach, die heel zuiver en intuïtief rake feedback geeft. En dan vallen er kwartjes. Dit doet hij ook bij mij en dat vind ik supermooi en fijn. Daar ligt zijn kracht!"

Using Format