Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

CONTACT EN AANMELDEN

Wil je je aanmelden voor één van onze trainingen, ademcirkels of voor een individuele coaching? Bel of mail gerust als je meer wilt weten, of als je eens vrijblijvend en kosteloos wilt kennis maken. Of meld je aan via het aanmeldformulier hieronder. 

Telefoon

Email

  • mirjam@eivicoacht.nl

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring van Eivi coacht omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden. 

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Klanten die zich registreren: 

Naam contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken. 

Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen. 

Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen. 

E-mailadres: om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website, om u een factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of u informatie toe te sturen. 

Telefoonnummer: om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor het maken van afspraken. 

Factuurgegevens: voor opleidingen/workshops/coaching, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen. 

Inhoud van eventuele (email) correspondentie, waaronder Facebook, LinkedIn: om met u te corresponderen. 

Aan wie geven jullie mijn gegevens door? 

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen: 

Accountant/boekhouder: de gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder. 

Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure. 

Overheidsinstanties: als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. 

Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de EER? 

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland. 

Plaatsen jullie cookies? 

Nee, wij plaatsen geen cookies. 

Wat zijn mijn rechten? 

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. 

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “wat als u vragen of klachten heeft?”). We zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren. 

Wat als u vragen of klachten heeft? 

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op. 

Kan deze privacyverklaring veranderen? 

Ja. Deze privacyverklaring opgesteld op 7 mei 2018. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

 

Using Format