Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

opstellingen

Familieopstellingen en organisatieopstellingen zijn de meest kenmerkende werkvormen van de systemische benadering <hyperlink naar de pagina Deel van een geheel> Beide draaien om een persoonlijke vraag en kunnen dus onderdeel zijn van een persoonlijk coachingstraject of een loopbaancoachingstraject. Met een organisatieopstelling <hyperlink naar subpagina organisatieopstellingen> onderzoek je vragen met die te maken hebben met de positie die je inneemt op je werk of in andere groepen waarvan je deel uitmaakt, zoals een sportvereniging of je vrijwilligerswerk. Je kijkt dan van een afstandje naar de manier waarop je omgaat met collega's, leidinggevenden, teamgenoten of de betaalde krachten in de organisatie waar je als vrijwilliger werkt. Met familieopstellingen kijk je naar patronen die je - grotendeels onbewust - hebt meegekregen vanuit je gezin van herkomst, en die je nu wellicht in de weg staan. Beide werkvormen geven verrassend snel nieuwe inzichten en daarmee vaak de ruimte en 

Using Format