Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

deel van een geheel 

Geen mens en geen gebeurtenis staat op zichzelf. Bij Eivi kijken we daarom altijd verder dan de persoon die voor ons zit of het team dat we begeleiden. Gebeurtenissen en loyaliteiten uit het verleden kunnen onbewust jarenlang van invloed zijn, ook als ze allang niet meer relevant zijn. Wij begeleiden je erin om zicht te krijgen op de factoren die jou of jouw team ongemerkt in hun greep hebben. Zo ontstaat er ruimte om belemmerende patronen te doorbreken. Systemisch, heet deze benadering. 

de systemische benadering

Ieder mens maakt deel uit van wat we systemen noemen. Systemen zijn netwerken van mensen die met elkaar in verbinding staan en hebben een sterke eigen dynamiek. Families zijn systemen, maar organisaties, vriendenkringen en verenigingen bijvoorbeeld ook. Ieder lid heeft een eigen plek in het systeem, wordt erdoor gevormd en houdt het - grotendeels onbewust - in stand. Een systeem functioneert goed als het universele ordeningsprincipes volgt. Ouders zorgen dan bijvoorbeeld voor hun kinderen, oudere broers en zussen nemen, in mindere mate, verantwoordelijkheid voor jongere broers en zussen en collega's weten zich gesteund door hun leidinggevenden.

familie-systemen

Het systeem waarin we zijn opgegroeid, doorgaans ons gezin van herkomst, is verreweg het meest bepalend voor ons leven. Zonder dat we er erg in hebben, kijken we naar onszelf en de mensen om ons heen vanuit de normen, waarden en overtuigingen van onze ouders - of uit overtuigingen die we onszelf hebben aangeleerd in reactie daarop. De interactiepatronen van thuis zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat ze ons hele leven ons referentiekader blijven. We herhalen ze onbewust in systemen in ons volwassen leven, zoals ons eigen gezin of op ons werk. 

organisatie-systemen

Ook organisatie-systemen staan vaak onder grote invloed van hun verleden, veel meer dan we ons realiseren. De drijfveren van de oprichter drukken hun stempel op de organisatie-cultuur en bepaalt de manier waarop collega's samenwerken, tot ver na diens vertrek. Ook gebeurtenissen kunnen hun nawerking hebben, zelfs als (vrijwel) niemand in de organisatie ze nog kan navertellen.

opstellingen

De meest kenmerkende werkvorm in de systemische benadering heet opstellingen. Deze maken de dynamiek binnen een systeem verrassend snel en effectief zichtbaar en voelbaar. Daardoor geven ze ook zicht op mogelijkheden om die dynamiek te veranderen, en ruimte en energie om de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn.

De bekendste "soorten" opstellingen zijn familie- en organisatieopstellingen, maar van alle typen systemen zijn opstellingen te maken. Dat kan zowel in groepsverband als individueel en zowel "live" als online. Uitgangspunt bij het werken met een opstelling, is de coachvraag van één persoon, bij voorkeur gericht op het doorzien en doorbreken van een interactiepatroon tussen hem of haar zelf en andere leden van het systeem. 

hoe werkt het?

In een korte toelichting schetst de inbrenger zijn vraag. Bij een opstelling in groepsverband, kiest hij of zij vervolgens representanten voor zichzelf en voor andere relevante leden van het systeem. Zij weten bij voorkeur niet of nauwelijks méér over het systeem (de familie, de organisatie, etcetera) dan wat de inbrenger van de vraag verteld heeft. Bij een individuele opstelling, kiest de vraagsteller poppetjes, vloerankers, of andere elementen om de verschillende leden van het systeem te vertegenwoordigen. Vervolgens stelt de vraagsteller de representanten op in de (fysieke of digitale) ruimte ten opzichte van elkaar, op een manier die overeenkomt met hoe hij degenen die zij vertegenwoordigen ervaart. De coach bevraagt de representanten of, bij een individuele opstelling, de vraagsteller, als deze zelf de plek van de verschillende representanten inneemt. Vervolgens nodigt zij hen uit om in beweging te komen. De opgestelde representanten blijken in staat om lichamelijk en emotioneel te voelen wat zich afspeelt in de personen/elementen die ze representeren. En zo ervaart de vraagsteller wat de andere leden van het systeem voelen als hij hun plek inneemt.


familieopstellingen en organisatieopstellingen bij Eivi

Familie- en organisatieopstellingen kunnen deel uitmaken van coachings- en begeleidingstrajecten, zowel in particulier en relatiecoaching als in teamcoaching. Daarnaast organiseren wij familie- en organisatieopstellingen op basis van open inschrijving, zowel in levende lijve als online. Heb je interesse? Hier zie je wanneer je aan een familie- of organisatieopstelling kunt deelnemen.


organisatieopstellingen

Hoe komt het dat mensen in de organisatie op elkaar reageren zoals ze reageren? Dat bepaalde patronen het functioneren van een team in de weg lijken te zitten en het maar niet lukt om deze te doorbreken? Organisatieopstellingen halen heel snel en effectief de essentie naar boven van die soort vragen, over interactiepatronen binnen een organisatie of team. Door veel ruimte te geven aan intuïtie en energetisch werken, krijg je als vraagsteller nieuwe inzichten die voorbij gaan aan (tè rationele) analyses, symptoombeschrijvingen en vaste denkpatronen. Deze inzichten kunnen betrekking hebben op een situatie waar je al langer tegenaan loopt, maar bijvoorbeeld ook op een thema dat tijdens "corona" is ontstaan. Datgene waar jij mee rondloopt blijkt vaak een patroon te hebben dat al langer bestaat en heel herkenbaar voor anderen.


Vraagstukken om door middel van een organisatieopstelling te verkennen zijn, bijvoorbeeld:

 • Wat maakt dat ik mijn ruimte niet goed kan innemen in dit MT?
 • Waarom is het verzuim in mijn team zo hoog?
 • Waarom werken teamleden / organisatie-onderdelen niet goed samen?
 • Waarom lopen projecten in mijn team vast?
 • Waarom verliezen nieuwe enthousiaste medewerkers zo snel hun energie?


familieopstellingen

Met familieopstellingen onderzoek je de dynamiek binnen je gezin van herkomst. Dit geeft vaak verrassend duidelijk inzicht in de manier waarop je ook jaren later en in een heel andere context reageert op familieleden, collega's, vrienden, of op lastige situaties. Dat geeft ruimte om belemmerende patronen te doorbreken. Voorwaarde is wel, dat je het verlangen hebt om op een dieper niveau naar jezelf te kijken.

Uitgangspunt voor een familieopstelling is een actuele vraag met betrekking tot je werk of je privé-leven. Voorbeelden zijn:

 • Je voelt je altijd verantwoordelijk voor iedereen. Hoe kan je hier anders mee leren omgaan?
 • Je bent altijd maar aan het zorgen voor anderen en vergeet jezelf. Hoe doorbreek je dat?
 • "Ik heb alles: een relatie, een baan, een gezin. Toch voel ik me niet gelukkig. Hoe komt dat?"
 • Je worstelt met terugkerende problemen, bijvoorbeeld in relaties met partners die niet goed voor je zijn of in aanvaringen op je werk.
 • Je wordt soms in beslag genomen door gevoelens die je niet kunt plaatsen, zoals angst, schuldgevoel, boosheid, onrust of verdriet. Waar komen die vandaan? 
 • "Wat houdt me tegen om mijn eigen leven vorm te geven?"
 • "Wat is er voor nodig om in mijn kracht te gaan staan?"
Using Format