Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

deel van een geheel 

Geen mens en geen gebeurtenis staat op zichzelf. Bij Eivi kijken we daarom altijd verder dan de persoon die voor ons zit of het team dat we begeleiden. Gebeurtenissen en loyaliteiten uit het verleden kunnen onbewust jarenlang van invloed zijn, ook als ze allang niet meer relevant zijn. Wij begeleiden je erin om zicht te krijgen op de factoren die jou of jouw team ongemerkt in hun greep hebben. Zo ontstaat er ruimte om belemmerende patronen te doorbreken. Systemisch, heet deze benadering. 

de systemische benadering

Ieder mens maakt deel uit van wat we systemen noemen. Systemen zijn netwerken van mensen die met elkaar in verbinding staan en hebben een sterke eigen dynamiek. Families zijn systemen, maar organisaties, vriendenkringen en verenigingen bijvoorbeeld ook. Ieder lid heeft een eigen plek in het systeem, wordt erdoor gevormd en houdt het - grotendeels onbewust - in stand. Een systeem functioneert goed als het universele ordeningsprincipes volgt. Ouders zorgen dan bijvoorbeeld voor hun kinderen, oudere broers en zussen nemen, in mindere mate, verantwoordelijkheid voor jongere broers en zussen en collega's weten zich gesteund door hun leidinggevenden.

Using Format