Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Wanneer teamcoaching?

Wil je als team een ontwikkeling doormaken, al is het maar omdat je verwacht dat er meer inzit dan er nu uitkomt? Dat is een goede aanleiding om aan teamcoaching te beginnen. Natuurlijk kun je ook als leidinggevende of manager teamcoaching aanvragen. Voorwaarde voor een succesvolle teamcoaching is wel dat de coachvraag door het hele team gedragen wordt en dat iedereen zich (mede-)verantwoordelijk voelt voor het proces. 


Goede aanleidingen voor teamcoaching kunnen zijn: 

  • Teamleden praten in de samenwerking meer over dan met elkaar
  • Er is onvrede over de taakverdeling of over de aansturing van het team
  • Discussies komen vaak terug of duren te lang. Tussentijdse resultaten verdwijnen vaak snel naar de achtergrond.
  • Het lukt maar niet om tot een gezamenlijke visie op het werk te komen. 

teamcoaching

begeleiding teams

Juist in de interactie met anderen vallen we vaak terug op onbewuste patronen uit ons familiesysteem. Dus ook op ons werk, als we samenwerken in een team. Ieder teamlid neemt een eigen familiesysteem mee. Maar teams zijn ook systemen op zich, met een eigen dynamiek, die vaak ook nog eens deel uitmaken van een, groter, organisatiesysteem. Door die ontmoeting van verschillende systemen is het niet meer dan logisch dat samenwerken in een team nogal eens leidt tot "gedoe."

In teamcoaching onderzoeken we interactiepatronen die het functioneren van het team versterken of juist belemmeren. Dat doen we op basis van een gezamenlijke coachvraag. De eerste sessie van een coachingstraject besteden we aan het formuleren daarvan, in een samenspel tussen teamleden, onze opdrachtgever (vaak de leidinggevende of manager) en de coach. Vaak wordt dan al duidelijk welke (onbewuste) patronen het probleem in stand houden. In volgende sessies werken we via verschillende coachingstechnieken aan verdieping van het inzicht in die patronen en wat ervoor nodig is om ze te doorbreken. Een coachingstraject duurt doorgaans drie tot vijf dagdelen, verspreid over een periode van zes tot twaalf weken.

Real Drives

Ook onze drijfveren zijn voor ons zelf vaak zo vanzelfsprekend, dat we ons er nauwelijks bewust van zijn. Laat staan dat we onze ervan bewust zijn dat de meeste andere mensen andere drijfveren hebben, zelfs al doen ze hetzelfde werk. Onze drijfveren zijn als een bril waarmee we naar onze (werk-)omgeving kijken en grotendeels bepalend voor ons gedrag. Onder het motto "Mensen kunnen veranderen, maar je kunt mensen niet veranderen", maken we in teamcoaching vaak gebruik van drijfverentest RealDrives. Deze methode maakt inzichtelijk wat elk individuele teamlid drijft en zorgt ervoor dat collega's meer begrip krijgen voor elkaars gedrag. Dat komt de samenwerking en de effectiviteit daarvan ten goede. Voor meer informatie, zie: https://www.realdrives.com/nl_v2/#2Using Format