Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Eerst kennismaken

Een coachtraject bij EIVI coacht is altijd maatwerk. We beginnen met een gesprek. Daarin onderzoeken we je coachvraag en wat je met de coaching wilt bereiken. Meestal maken we in de loop van dat gesprek al een inschatting van het aantal gesprekken dat we denken dat nodig is en doen we een voorstel voor de werkwijze waarmee we gaan beginnen. Dat zetten we vervolgens in een offerte op een rijtje. Jij of je werkgever betaalt het kennismakingsgesprek alleen als je besluit om aan de coaching te beginnen.

EIVI speelt

Speels leren is kenmerkend voor EIVI coacht. Van beleven leer je meer dan van praten alleen. Visualisaties, opstellingen, voice dialogue, een keur aan coachingstechnieken die je bewust maken van de innerlijke stemmetjes waarmee je jezelf versterkt of juist belemmert en van de keuzes die je daarmee kunt maken. 

Using Format